DFH HOLDING

Formål

DFH Holding er etableret for at sikre, at fagforeningernes og a-kassens kapital bliver forvaltet på en ansvarlig og fordelagtig måde, så foreningernes formue kan udvikle sig positivt, og Det Faglige Hus samlet set konsoliderer og styrker sin samlede økonomi, så vi bl.a. er rustet til en evt. strejke eller andre økonomiske udfordringer. DFH Holding har organiseret sig i en række selskaber, der dels ejer nogle ejendomme og derudover arbejder med ejendomsudvikling og forsikring.

Vores aktiviteter er lokalt funderet i Esbjerg-området af flere årsager – både fordi det er det område, vi har størst kendskab til, og fordi vi gerne vil støtte udviklingen af den by, hvor vi altid har haft vores hovedsæde.

Organisationsplan

Se organisationsplan

Om Det Faglige Hus

Det Faglige Hus er Danmarks billigste fagforening og a-kasse for alle. Og det er den fagforening/a-kasse, der oplever størst vækst.

Det Faglige Hus tilbyder dagpenge og faglig hjælp som andre fagforeninger og a-kasser. Og de fører medlemmernes sager gennem hele retssystemet.

Læs mere om Det Faglige Hus