topbilledetopbillede

Teglværks­kvarteret

Gasværksgade 40, 6700 Esbjerg700 m. Til Torvet i gågaden

Fakta
Færdig lokalplan
Grundstørrelse 12.200 m2
Bruttoetageareal 27.430 m2
10.745 m2 står allerede klar
16.685 m2 mangler
Muligheder
Udsigtslejligheder
Hotel og kontor
Serviceerhverv
Illustrationer
ARKITEKTFIRMAET RUDOLF LOLK A/S

Beskrivelse

Der ligger en godkendt lokalplan for området.

Vi forventer at få et samlet bebygget areal på over 25.000 etagekvadratmetre. To tredjedele af ”byggefelterne” er solgt til Arbejdernes Boligforening, der opfører ungdomsboliger og almene boliger samt en 1.100 kvm Netto-forretning til Blue Capital A/S.

Der er forhandlinger om salg af de sidste byggefelter til hotel og boliger.

På grunden ligger også Falcks tidligere administrationsbygning, som vi har renoveret og anvender som kontorfaciliteter for medarbejdere i Det Faglige Hus.

KortKort